Code tạo quảng cáo Popup cho Blogspot

Posted On / 2 comments

Hình thức quảng cáo Popup là hình thức bật ra cửa sổ web mới khi lướt web hoặc khi click vào 1 site bất kỳ, code tạo quảng cáo đã được nhiều bạn share trên mạng,

hôm nay Cuti chỉ tổng hợp lại các code tạo popup được share trên  mạng, có nhiều loại quảng cáo popup nhưng nhìn chung có 1 số loại cơ bản sau:
Đầu tiên bạn cần:1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Bạn tìm đến thẻ <body> và thay nó thành 1 trong 2 đoạn Script sau
A. Javascript xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột
<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://seoblogvi.blogspot.com")
window.open("http://cutiseo.blogspot.com/")
window.open("http://www.cuti.mobi/")
}
/* ]]> */
</script>

Ở trên mình mặc định là 3 trang sẽ được mở ra khi click chuột, bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều hơn bằng cách thêm window.open("địa chỉ web/blog").
B. Javascript xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên (theo sinhvienit.net)
<body onclick="vtlai_popup();">

<script language="javascript">
/* <![CDATA[ */
var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{
var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 *  * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var urllist = ['http://cutiseo.blogspot.com','http://www.cuti.mobi','http://seoblogvi.blogspot.com'];
var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', height=' + '300';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
}
}
}
/* ]]> */
</script>Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

C. Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên

Ở code phần A thì mỗi lần bạn click vào vị trí bất kỳ trên blog các cửa sổ sẽ xuất hiện ngay, còn code phần B thì các cửa sổ chỉ xuất hiện lần lượt và ngẫu nhiên khi bạn click trên blog lần đầu tiên vào blog. Code phần C này là sự kết hợp 2 code trên, tức là khi bạn click vào blog lần đầu tiên tất cả các cửa sổ đều xuất hiện và chỉ 1 lần duy nhất, những cú click tiếp theo trên cùng 1 trình duyệt thì các cửa sổ không xuất hiện nữa với khoảng thời gian nhất định.
<body onclick='vtlai_popup();'>

<script language='javascript'>
//<![CDATA[

var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{

var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var params = 'width=' + '600';
params += ', height=' + '500';
params += ',scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';

var vtlai_popup_0 = window.open('http://cutiseo.blogspot.com', 'vtlai_popup_0', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_1 = window.open('http://cuti.mobi', 'vtlai_popup_1', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_2 = window.open('http://seoblogvi.blogspot.com', 'vtlai_popup_2', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_3 = window.open('http://share-vi.blogspot.com/', 'vtlai_popup_3', params +', top=0,left=0');

}

}
}
//]]>
</script>
D. Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip
Tìm đến thẻ <body> và thay thế thành như bên dưới

<body onclick='popunder();'>

<script>
/* <![CDATA[ */
function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return null;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")}
function popunder(){null==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""),
pop=window.open("http://www.cutiseo.blogspot.com","windowcucre"),
pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,"load",function(){addEvent(document.body,"click",function(){popunder()})});
/* ]]> */</script>

Bạn thay địa chỉ http://www.cutiseo.blogspot.com ở trên thành địa chỉ web/blog mà bạn muốn chạy quảng cáo.
5. Cuối cùng save template lại là xong
Chúc các bạn thành công 
Best Review Website

Quảng cáo

2 nhận xét: