Comment Facebook Cho Blogspot

Posted On / Leave a Comment

Tùy từng trường hợp, từng thể loại blogspot mà có thể lựa chọn hình thức comment của Facebook hay của Blogspot, cài đặt comment của facebook thì sẽ giúp bạn tăng lưu lượng truy cập cho blog của bạn tức thì nhưng cài đặt comment của blogspot thì sẽ tốt về lâu dài, và làm tăng thứ hạng site của bạn (mình nhận thấy vậy)
Cách làm:

» Một số ưu điểm của thủ thuật Comment Facebook đơn giản này.

  1. Không cần phải đăng ký và lấy Id trên facebook. Chỉ cần dùng URL blog của bạn là oke.
  2. Khắc phục chỉ hiển thị khi có 1 commnet của blogger với mẫu threadcommnet.

» Cách thêm khung Comment Facebook vào blog.

1- Đăng nhập vào blog
2- Chọn mẫu (Template)
3- Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </body>.
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
5- Tìm một trong các đoạn code như sau: 
- Đoạn 1:
<div class='post-footer'>
- Đoạn 2: 
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
- Đoạn 3: 
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
- Đoạn 4: 
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
Lưu ý: mỗi đoạn cod trên đều có 2 đoạn giống hệt nhau và chỉ có 1 đoạn có tác dụng thôi nha.

- Dán ngay vào sau một trong các đoạn code cừa tìm được đoạn code sau:
<div class="fb-comments" data-href="http://cutiseo.blogspot.com/" data-width="470" data-num-posts="10"></div>
Trong đó:
  • Thay http://namkna.blogspot.com/ thành địa chỉ blog của bạn.
  • data-width="470" là chiều rộng của khung nhận xét facebook.
  • data-num-posts="10" Là số comment sẽ hiển thị trên khung nhận xét.

Note: Ngoài ra bạn cũng có thể dán code trên vào tiện ích HTML/Javarscrip ngay dưới bài đăng của bạn.

» Để thêm vào web site!

- Để thêm vào web site bạn dán file script vào giữa 2 thẻ <body>---</body>

Quảng cáo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét