Plugin seo cho Blogspot-Blogger 2013

Posted On / Leave a Comment


Plugin seo  cho Blogspot-Blogger 2013(All in One SEO Pack 2013 for blogspot)
Sau khi nghiên cứu các bài All in One SEO Pack cho Blogspot trên internet mình đã tổng hợp lại thành một All in One SEO Prack thực sự tương đối đầy đủ cho Blogspot.
Hướng dẫn: đây là thu thuat blogspot giúp bạn SEO tốt hơn

Tìm trong template đoạn mã:
<head>
có dạng như thế này:
<head> <b:include data='blog' name='all-head-content'/> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'> <title><data:blog.pageTitle/></title> ....................... ....................... <b:skin><![CDATA[/*


và thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây:
<pre> 
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/> <b:if cond='data:blog.pageTitle == data:blog.title'> <title><data:blog.pageTitle/></title> <b:else/> <title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title> </b:if> <!-- / All In One Seo Pack by http://http://cutiseo.blogspot.com/ --> <b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/> <meta expr:content='data:blog.pageName' name='description'/> </b:if> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'> <meta content='noindex, nofollow' name='robots'/> <b:else/> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/> <meta content='index, follow' name='robots'/> </b:if> <b:else/> <b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/> </b:if></b:if> <!-- / All In One Seo by http://cutiseo.blogspot.com/ --> <meta content='index, follow' name='robots'/> <meta content='global' name='distribution'/> <meta content='6 days' name='revisit'/> <meta content='6 days' name='revisit-after'/> <meta content='document' name='resource-type'/> <meta content='all' name='audience'/> <meta content='general' name='rating'/> <meta content='all' name='robots'/> <meta content='vi-vn' name='language'/> <meta content='VietNam' name='country'/> <link href='https://plus.google.com/ID/about' rel='author'/> <link href='https://plus.google.com/ID/posts' rel='publisher'/></b:if> <!-- / All In One Seo Pack Blogger SEO Plugin by http://cutiseo.blogspot.com/ -->
<b:skin><![CDATA[/*

Thay ID Google + bằng ID của bạn (VD: https://plus.google.com/u/0/104149727327910691320/about), chèn link Blog vào phần giới thiệu của bạn trên G+.
Kiểm tra kết quả ở đây: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
Lưu Templates


Quảng cáo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét