Chèn Quảng cáo code PHP vào Blogspot

Posted On / 2 comments

Làm thế nào để chèn được code PHP vào Blogspot? Cách chèn File PHP vào blogger như thế nào?
- Bài viết này cuti Blogspot hướng dẫn các bạn cách chèn File code PHP vào ngay blog của mình.

Các bước tiến hành như sau:
1- Đăng nhập vào bảng điều khiển blogger
2- Chọn Bố cục (Layout)
3- Chọn Thêm tiện ích (Add widget)
4- Chọn HTML/Javascipts và dán code bên dưới vào..

<object width="400" height="300" type="text/html" data="cuti.php"></object>

Trong đó File cuti.php được thay bằng File PHP của bạn
Kích thước Width, height cũng được thay bằng kích thước bạn tùy chỉnh

tags:

chen quang cao php cho blogspot,chen quang cao php cho blogger,quang cao php,chen file php vao blogger,add quang cho blogspot,them quang cao php vao blogspot


Quảng cáo

2 nhận xét: