Chat Yahoo-Skype trực tuyến - Online cho Website, Blog

Posted On / Leave a Comment

Làm thế nào để thêm được hỗ trợ trực tuyến qua yahoo cho Website? Blog mình muốn thêm hỗ trợ trực truyến bằng yahoo? Cách thêm hỗ trợ Online qua Yahoo cho Website...
Yahoo Viet Nam

Dưới đây là phần Code và phần demo bằng hình ảnh tương ứng. Mình lấy hình ảnh ở dạng Offline, nếu online thì nó sáng đỏ nhé :)
1. Dạng 1

Code:
<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=1" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=1"></a>
2. Dạng 2

Code:

<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=2" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=2"></a>

3. Dạng 3

Code:
<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=5" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=5"></a>
4. Dạng 4:


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=6" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=6"></a>5. Dạng 5:

Code:

<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=7" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=7"></a>

6. Dạng 6


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=8" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=8"></a>


7. Dạng 7


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=9" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=9"></a>

8. Dạng 8


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10"></a>

9. Dạng 9


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10"></a>

10. Dạng 10


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=12" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=12"></a>


Sau khi viết bài về code hỗ trợ chat Yahoo trực tuyến thì một số bạn đã hỏi về code hỗ trợ Skype Online cho Website, Blog. Hiện tại theo Cuti được biết thì có khá nhiều công ty không cho phép nhân viên sử dụng Yahoo để sử dụng liên lạc trong giờ làm việc. Có lẽ Skype đang đem lại sự hài lòng trong việc giúp liên lạc ổn định hơn....
- Bài viết này  chia sẻ code hỗ trợ Skype trực tuyến để thêm vào Blog, Website.

Skype Online, Support Skype online
Skype online


 
Code:

<a href="Skype:phongvu18nd?chat"> <img src="http://mystatus.skype.com/bigclassic/phongvu18nd" title="Admin itviet360" width="120" height="30" alt=""> </a>

- Với giá trị màu xanh: bigclassic các bạn sẽ có được như hình:
 
- Với giá trị màu xanh: mediumicon các bạn sẽ có được như hình:
 
- Với giá trị màu xanh: smallclassic các bạn sẽ có được như hình:
 
- Với giá trị màu xanh: balloon các bạn sẽ có được như hình:
 

- Thay nick Skype của các bạn vào nhé. 
CẬP NHẬT SKYPE LÚC ONLINE THÌ HIỂN THỊ SÁNG XANH, LÚC OFFLINE THÌ HIỂN THỊ OFFLINE
+ Để sử dụng cách này thì chúng ta sử dụng hỗ trợ Java của trang Skype luôn
1. Truy cập trang: https://dev.skype.com/skype-uri/generator
2. Điền thông tin theo yêu cầu, sau đó Copy Code về dán nhé :)Quảng cáo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét