Hiển thị Avatar tác giả trên tìm kiếm Google

Posted On / Leave a Comment

Profile Picture in Google Search Results
Làm thế nào để Google biết rằng bạn là tác giả của một Website - Blog?
Quá trình này liên quan đến việc xác minh hai chiều. Trong Web - blog của bạn, bạn nên nói cho trình thu thập dữ liệu của Google rằng hồ sơ hình ảnh này là Hồ sơ của Google và là tác giả của các bài viết.

Bây giờ để Google xác minh rằng Blogger đã cung cấp Google Profile. Thêm vào đúng nó sẽ thấy nếu của profile Google Plus liên kết hồ sơ cá nhân để trên Web - Blog của bạn. Nếu có, sau đó Google có thể xác nhận ra bạn  là tác giả và nó có thể hiển thị / thông tin hồ sơ của mình trong các kết quả tìm kiếm của Google.

Lưu ý: Ngay cả các bạn làm tất cả những điều này, không có đảm bảo rằng Google sẽ hiển thị các chi tiết về hồ sơ của bạn trong tìm kiếm.
Ở bài viết này. itviet360 sẽ trình bày trên Blogger. thực ra trên các nền Website, blog khác cũng có thể làm tương tự.\
Có hai phương pháp thiết lập xác minh hai chiều này. Mình sẽ trình bày phương pháp đơn giản trước để các bạn có cái nhìn dễ hơn.

a. Trường hợp tác giả duy nhất của Blog đó.
Tất cả các trang trên blog của bạn nên nói với Google là "Google Plus" này là của tôi - tôi là tác giả của blogger này. Để làm điều đó, cần có một liên kết đến hồ sơ Google của bạn trên mỗi trang trên Web - blog của bạn. Liên kết này sẽ có các thiết lập thuộc tính rel cho tác giả
Đối với Blogger - Blogspot, Bạn có thể làm điều đó bằng cách thêm mã liên kết sau đây ở Widget (tiện ích) HTML / JavaScript.

<a rel="author" href="https://plus.google.com/106302543309839480016">Hồ sơ của tôi</a>

Liên kết màu đỏ được thay thế = liên kết Google Plus của bạn
Thuộc tính màu xanh các bạn có thể thay thế.
Chúc các bạn thành công !

Quảng cáo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét